2019 Miss Aloha 'Auana: Lindsey Kahiehielaunaʻole Miwa Ching

2019 Miss Aloha Hula Part 2

2019 Miss Aloha 'Auana: Lindsey Kahiehielaunaʻole Miwa Ching