Hawaiian Word of the Day: Maiau

'Ano'ai e na 'oiwi Hawai'i, mai ka la hiki a ka la kau. 'O Laiana Kanoa-Wong keia me ka hua'olelo o ka la. Our Hawaiian word of the day is "Maiau" e 'olelo pu kakou: "Maiau," a maiau no ho'i.

The word Maiau means to be neat and careful in work, speech and appearance. Maiau also means to be skillful and ingenious. Used in a sentence, "He maiau ka hana a na kupuna" which translates as "The work of our elders is neat and skillful."

Maiau is an important quality that reflects our habits, and our standards. We can all start with small gestures like arranging the slippers "me ka maiau" or neatly outside our doorway. E ola mau ka 'olelo Hawai'i, Aloha!

Copyright 2018 Hawaii News Now.  All rights reserved.