Ola Hawaii trains cultural consultants - Hawaii News Now - KGMB and KHNL

Ola Hawaii trains cultural consultants

HONOLULU (HawaiiNewsNow) - Running a business or organization here in Hawaii requires an understanding of the host culture. Amy Kalili introduces Ola Hawaii, a training program for Hawaiian cultural consultants hoping to bring Hawaiian culture and values to the workplace.

Ola Hawai'i trains Hawaiian cultural consultants who provide leadership training to local businesses from a Hawaiian perspective.

Ho'omâkaukau 'o Ola Hawai'i i nâ kânaka e ho'onui 'ike ana i ko nâ pâ'oihana o 'ane'i ma nâ ki'ina alaka'i e kumu ana i ke kuana'ike Hawai'i.

"It's about them connecting to their ancestors and relating that to this place that we live in," said Hi'ilani Shibata of Alaka'i, Ola Hawai'i

"He pili i ka ho'opili i nâ kûpuna a me kçia 'âina o kâkou," said Hi'ilani Shibata of Alaka'i, Ola Hawai'i.

This training program was built upon the vision of Dr. George Hû'eu Sanford Kanahele.

Ua ho'okumu 'ia ka papahana uhaiaa'o o Ola Hawai'i i pili i ka pahuhopu o Kauka George Hû'eu Sanford Kanahele.

"One of his visions was to bring a Hawaiian sense of place to the tourism industry" said Shibata.

"Ua makemake 'o ia e komo maoli he kuana'ike Hawai'i ma ka 'oihana mâka'ika'I," said Shibata.

One of Ola Hawai'i's first clients was Outrigger Enterprises, who required managers and supervisors to go through 24 hours of training over six weeks.

'O nâ hôkele Outrigger kekahi o nâ 'oihana mua i komo ma ke koi 'ia o nâ manakia me nâ luna e ho'okô aku he 24 hola ho'onui 'ike i loko o ka 6 pule.

"Not only did they embrace the culture of Hawai'i, but they embraced each other and the culture of Outrigger," said Manly Kanoa of Outrigger

"Ua pi'i ke aloha no ka 'ike Hawai'i a pçia pû no nâ hoahana a me ka pâ'oihana Outrigger," said Manly Kanoa of Outrigger

Other organizations have since taken notice of the value of leadership training from a cultural perspective.

Ua ulu ka hoi o kekahi mau 'oihana 'ç a'e no kçia 'ano papahana ho'onui 'ike ma o ke kuana'ike Hawai'i.

"It focused on teaching Hawaiian culture but also Hawaiian values, which is really important because within those Hawaiian values are those leadership principles that were really important for my staff to connect to," said Naomi McIntosh, Superintendent, NOAA's Humpback Whale Sanctuary.

Ua pili i ka nohona a me nâ loina Hawai'i a he ko'iko'i 'oiai ma o kçlâ e moakâka mai ai nâ ki'ina alaka'i i kûpono no ka'u mau limahana," said Naomi McIntosh, Superintendent, NOAA's Humpback Whale Sanctuary.

Naomi and her staff oversee the NOAA Humpback whale sanctuaries here in Hawai'i and throughout the Pacific Island region.

No Naomi me kâna mau limahana ke kuleana o nâ pu'uhonua koholâ NOAA ma Hawai'i a puni ka pâkîpika.

"When you think about whales here and the fact that they are here in very large numbers, it really made us feel a connection to this place," said McIntosh.

"‘Oiai nui nâ koholâ ma ‘ane'i, ua ahuwale ko mâkou pili i kçia wahi," said McIntosh.

"When we had the opportunity to be able to work with the Humpback Sanctuary, it allowed us to really show that these values are universal," said Shibata.

"Ma ko mâkou hana ‘ana me ko nâ pu'uhonua koholâ i hô'oia hou ‘ia ai ka waiwai laulaha o ke kuanaʻike Hawai'i," said Shibata

"I think that was the real change for us was connecting to those values, understanding this responsibility," said McIntosh.

"Ma laila ka mea nui, ka hô'oia moakâka ‘ia o ke kuleana," said McIntosh.

"And just that appreciation that what we do is important not just to us but to the community that we serve as well," said Mcintosh.

Pçia ka hô'oia ‘ia o ka waiwai o kâ mâkou hana i ke kaiâulu.

For more on Ola Hawai'i, go to www.nahha.com.

E kele aku iâ nahha.com no ka ‘ikepili hou aku no Ola Hawai'i.

 

 

Air date 1/07/2010

Powered by Frankly