Tesoro Corp. announces sale of Kapolei refinery, local operations

Tesoro Corp. announces sale of Kapolei refinery, local operations