Kaimuki car crash takes out utility pole, knocks out power

Kaimuki car crash takes out utility pole, knocks out power