No tsunami for Hawaii following powerful South Pacific earthquake

No tsunami for Hawaii following powerful South Pacific earthquake