Ellison to build third hotel on Lanai

Ellison to build third hotel on Lanai