Stranger tries to lure Lanikai Elementary student into car

Stranger tries to lure Lanikai Elementary student into car