Kapiolani Medical Center celebrates therapy dog Winnie's 2nd birthday

Kapiolani Medical Center celebrates therapy dog Winnie's 2nd birthday