Keiki on Molokai whale encounter treated to rare show

Keiki on Molokai whale encounter treated to rare show