Chef Morimoto opens two new Waikiki restaurants

Chef Morimoto opens two new Waikiki restaurants