Waikiki resident Vinicius Pereira, on first hearing the alert

Waikiki resident Vinicius Pereira, on first hearing the alert