St. Louis football's Chevan Cordeiro, Kai Kaneshiro sign with UH, Isaiah Tufaga signs with Oregon State on early signing day

St. Louis football's Chevan Cordeiro, Kai Kaneshiro sign with UH, Isaiah Tufaga signs with Oregon State on early signing day