Timoteo, Tullis shine in '2017 Scout Bowl'

Timoteo, Tullis shine in '2017 Scout Bowl'