Bees swarm plaza at Ka Makana Alii

Bees swarm plaza at Ka Makana Alii