Marukai Market, other warehouses to be demolished for Kakaako development

Marukai Market, other warehouses to be demolished for Kakaako development