Ho'olau Kanaka-O'ahu – O'ahu Ka 'Onohi O Na Kai

Ho'olau Kanaka-O'ahu – O'ahu Ka 'Onohi O Na Kai