UH forward Mike Thomas to return for senior season

UH forward Mike Thomas to return for senior season