Master Taiko Artist, Kenny Endo, celebrates a milestone 40th year

Master Taiko Artist, Kenny Endo, celebrates a milestone 40th year