Kaimuki grad Ruthie Ann Miles takes home Tony Award

Kaimuki grad Ruthie Ann Miles takes home Tony Award