Iron Chef Morimoto celebrates 60th in style

Iron Chef Morimoto celebrates 60th in style